ایمیل

ایمیل: b.tousizadeh@gmail.com

آدرس

vivacellkit

اصفهان شهرک صنعتی خمینی شهر خیابان صنایع غذایی 14 پلاک

323

تلفن

تلفن:5519-031

مدیر فروش:09133041099